10.07.2023

Mr Bink

Ale akcja! Pracownicy i Klienci Bimax na zasadzie plebiscytu wyłonili postać, która będzie pojawiać się w komunikacji marketingowej naszej firmy.

Etymologia nazwy ludzika ma znaczenie ."B" jak Bimax i "ink" jak farba drukarska (z j.ang.). Wszyscy pracownicy działu graficznego zostali poproszeni o narysowanie postaci, która kojarzy się z Bimax. Następnie drogą głosowania on-line wyłoniliśmy charakter, który najpełniej oddaje klimat i specyfikę naszej firmy.

Podziękowania dla działu graficznego za udział w plebiscycie, gratulacje dla Barbary Pavińskiej autorki zwycięskiej postaci. Dziękujemy naszym zaangażowanym Pracownikom oraz Klientom, którzy tak ochoczo przystąpili do głosowania.

eu eu mobile

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BIMAX Print Sp. z o.o.

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia predsiębiorców w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr. SA. 57015(2020/N).

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 100 939,53 zł. Udział Funduszy Europejskich: 100 939,53 zł